KIÁLLÍTÁS / EXHIBITION

PÉNTEK / FRIDAY– 2012.02.10
TOLDI CLUB
KIÁLLÍTÓTÉR / EXHIBITION AREA

17:00     Sajtótájékoztató / Press Conference

19:00     KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ – Megnyitja: Sugár János képzőművész
EXHIBITION OPENING by János Sugár artist.

Kiállítók / Participants:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LOOKING TO MY EYES / Karcis Gábor, Feles Dániel
Az installáció által a látogatók különös közelségbe kerülhetnek saját szemgolyójuk makroszkopikus látványával.
A macro lencsékkel ellátott Bullet kamera rögzíti a látogató szemének képét, a képet pedig egy komputer modulálja és kivetíti.
The Eye installation allows people to see their eye from really close/macro perspective.
We use a Bullet Camera with macro lens to record the visitors eye, modulate the image through a computer, and project it to a levitated white spherical surface, while we flash into the eye by periods, and the visitors able to examine their own pupil reflex and the changes of the iris.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LBRNTH / Mórász Dávid
A lbrnth a klasszikus golyós fajátékot szimulálja amelyben egy golyót úgy kell elvezetni starttól a célig hogy az menet közben ne essen le a pályán elhelyezett lyukakban. Itt a játékos(ok) egy 2*3 m-es [ez persze körülményektől függően változhat] pályát kell hogy egyensúlyozzanak hogy a golyót elvezessék a sárga lyuktól a zöld lyukig, ha ez sikerült tovább játszhatnak a több kihívást igénylő következő pályán. A pályát hasonlóan kell egyensúlyozni mint egy tutajt az állóvízen: a játékos(ok) (átlag) pozíciója felé dől a pálya, azaz ahol többen vannak a pálya területén arra fog dőlni. A játékot annyian játszhatják ahányan elférnek a területen illetve ahányan még nem takarnak ki túl sokat a képből. Ha egy új játékos be akar szállni, 5 másodpercnél hosszabb ideig kell a pálya területén tartózkodnia.
LBRNTH is an interactive installation inspired by the “ball in the labirynth” classic wooden toy. It’s projected on the ground at least on a 3 x 2 m area. It can be played with from 1 to as many players as it’s comfortable to play. People can stand on the playing area and they can balance the levels like they were standing on a raft on the water: the levels will lean to the direction where more players are standing. If the player stands in the middle or more players stand equally distributed on the ground (like in a circle) the level will be straight. The goal is to take the ball from the start (yellow spot) to the end (green hole) avoiding falling down from the level or falling in the holes on each level. A player can enter the game if he/she stays in the area for more than 5 seconds and he/she can exit the game by just leaving the area.
*as it’s still comfortable to play

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HACK A HERO / Battha Gáspár
Köztéri interaktív installációs projekt.
Battha Gáspár – 2012, Wien/Bp
Az alapelképzelés az, hogy a látogatók szoborként jelenjenek meg egy épület homlokzatán.
“15 minutes of fame”, vagy más szóval átlagos emberek, történelmi hősök közé hackelése.
Egy Kinect szenzor gyakorlatilag 3D scanner-ként működve egy 3D-s modellt képez a látogatókról, majd ez a modell kerül bele az eredeti architektúrába. A realisztikus hatást és a térérzetet a fény/árnyék játékkal lehet érzékeltetni.
Az itt kiállított installáció egy beltérre leképzett verziója az eredeti köztéri projektnek.
Public interactive installation project
The base idea is that the visitors appear as a sculpture on a building. “15 minutes of fame” so hacking ordinary people among historical heroes. The Kinect sensor practically works here as a 3D scanner and make a 3D model from the visitors. This model gets involved into the original architecture. The realistic sense can be illustrated by the effect of light and shadow.
The installation is a version of the original public project.
http://www.tedxyouthbudapest.com/hu-HU/Video/Battha_Gaspar_eloadas.aspx

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MIND THE DOTS / Exlex
Az Exlex egy budapesti vj csapat, melynek tagjai két fiatal médiaművész – Kálmán Mátyás és Besnyő Dani. Mindketten alapító tagjai a budapesti Vj Centrum-nak, mely egy közösségi független stúdió.
Dani (Redlight) Mozgókép szakon tanul az EKTF-en Egerben, Mátyás (Mao) a MOME-n médiadesign szakon. A csapat megannyi elektronikus partyban vetített az elmúlt években, valamint audiovizuális projekteket készítenek djkkel, videóklippeket forgatnak, tevékenykednek színházi környezetben is, emelett installációkat építenek és videómappingeken vesznek részt.
ExLex is a VJ group ot two, based in Budapest and founded by two young media artists, Matyas Kalman and Daniel Besnyo in 2006. They are both founders of the Hungarian VJ movement and the independent studio, VJ Centrum.
Daniel Besnyo (aka Redlight) learns Moving image and media in EKTF university at Eger, Matyas ,Kalman (aka mao) learns Media design at MOME, Budapest, and also work as a VJ (video journalist) for index.hu.
ExLex usually VJing at electronic music events, they have audiovisual projects with DJs, they shoot music videos, but they work on theater performances as well. Recently they are increasingly concerned about video mappings and installations.
http://facebook.com/exlexvj

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTICLE SYSTEM / Herczeg Tamás, Mórász Dávid és Lázár Gábor
Iterkom – Spatialization
A projekt három ember munkáján alapul, mely három fázison keresztül manifesztálódik. A kinectből érkező adatok feldolgozásáért Mórász Dávid felel.
A VVVV program felhasználásával dolgozik, ahol egy virtuális csontváz jön létre a kinect előtti térben mozgó játékosról. A meghatározott tér 144 egyenlő tárelemre van bontva, magasság, szélesség és mélység irányába. A felhasználó játékos ezeken a térelemeken keresztül kerül interakcióba a hanggal és a vizualizációval, ami a hálózati kommunikáción keresztül jön létre.
A mozgáson alapuló hangjelenség Lázár Gábor munkája. a MaxMsp néven ismert programba érkező térelemek aktivitását tartalmazó adatok az itt létrehozott hangforma paramétereivel állnak kapcsolatban, így a játékos mozgása egyenesen arányos változást eredményez a hang jellegében.
A harmadik résztvevő Herczeg Tamás a szintén hálózaton érkező csontváz adataiból egy, a Particle system elemeit kelti életre Quartz Composerben, mely az elemek mozgását a felhasználót követve egy vonalstruktúrát rajzolnak ki.
Interkom: Spatalization This installation is based on the movement of the participating people what’s detected by Microsoft’s new controller Kinect. The participants control the modulation of sound and the interactive visuals. We created this project during a workshop hosted by Demo GalÈria. The project based on the work of 3 people and it has 3 steps as well. The first step is processing the data provided by kinect (David Mórász). The detection programmed in vvvv what generates a virtual skeleton about the player. The space in front of the kinect is divided to 144 equal parts what triggers specific sounds and visual events. The data generated by the detection transferred through LAN to 2 computers. The second step, the interactive sounds are created by Gábor Lázár. The received data processed in Max/MSP and it controls the pitch, the harmonics, the filter and the LFO modulation. The third step, the visuals created by Herczeg Tamás who receives the data of the skeleton and processes it in Quartz Composer. The skeleton is the foundation of the emitters and the attractors of a physically modelled particle system what draws complex line structures controlled by the participant’s movement.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAKTURLIS JOYS / G. Heller Zsuzsa, Juice
Az installáció egy 100 cm x 70 cm-s tükörfényes krómacél alaplapból és egy íves hátlapból áll. Ebbe a térbe helyeztem el 10 db mázas félporcelán 42 cm hosszú 17 cm magas és 12 cm széles gúlát. A látvány önmagában izgalmas az acéltérben való tükröződés miatt. Ezt fokozza a térinstallációra rávetített videó.
A látvány feszültségét a geometrikus porcelán gúlák és a vetített kép és tükrözése által keltett élmény adja.” – szól a műleírás.
A fény kiemelt szerepet kapott a műben: a vetítés és tükröződés miatt a folyamatos változás lett az installáció legfontosabb alkotóeleme. Most is geometrikus alapformákat használ a művész, gúlát, csillogó gömböket. A csillogó felületek tükröződnek és új, sokszorozódó mélységet, különös teret biztosítanak a műnek. Az eszközök minimálisak, az eredmény mégis „végtelenül” gazdag.
“The installation’ base are a shiny chrome platform – 100x70cm – and an arched back sheet. I placed 10 pcs. of glazed porcelain pyramids – 42cm long, 17cm high and 12 cm wide – into this space. The visual is merely exciting because of the reflections in steel space, but it’s increased by the projected video.
The tenseness of the sight is from the experience of the geometrical porcelain pyramids and the mirroring projected picture.”
The light has an emphasized role in the work: the continuous change of the projection and the mirroring is the most important component of the installation. The artist use geometrical shapes, pyramids, shiny spheres. The shining surfaces are mirroring and give a new, multiplying deepness and strange space to the work. The devices are minimal but the result is infinitely rich.
http://urbanizer.hu/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BODY DOLL / Fogarasi Gergő, Fullkolor

Most te is megmondhatod egy fejetlen tömegnek, hogy miért tüntessenek…
Interaktív tüntetésszimulátor, diktátortanulók gyakorlati képzéséhez.
Now it’s your turn to tell a headless mass, what to demonstrate for…
Interactive demonstrationsimulator for the practical training of
dictator-students.

http://fullkolorvisual.blogspot.com

http://sites.google.com/site/gergelyfogarasi2/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CRYSTALCHOIR / Sztojánovits Andrea, Borosi Gábor
Audiovizuális installáció
Az installáció egy fából épített kristályszerkezet, melyben 14 hangszóró helyezkedik el. A szerkezetre feszített vászonra mozgókép vetül. A 14 alapelemből álló szerkezetnek 14 hangja van. A vetített animációk az adott hangokhoz rendelt változásokat szeparáltan érzékelik, vagyis a 14 hangforrás 14 jelen keresztül változtatja az animációkat. A ‘színorgona’ alsó öt- és közép szélen 1-1 része a mély – basszus – hangokat, a közép három része a középfrekvenciás hangokat, a felső három rész a magas szólamokat valamint a legfelső egy magas rezdülést érzékel. A hangok természete ambiens, vagyis javarészt dallam nélküli végteleníthető zenei ‘szőnyeg’. Az animációk a szerkezetet a maga struktúrájában értelmezik és igazodnak hozzá színekkel és fekete-fehér, vagyis fény-árnyék változásokkal valamint ezen változások szerkezeti variációival.
The installation is a wooden structure with tightened projected canvas and 14 pieces of build-in loudspeakers. The construcion is from 14 elements with 14 sound. The animations sense the sounds separately. The nature of the sound is ambient, mostly endless musical soundscapes without melodies. animations interpret the construction in its own structure and they conform to it with colours, and black and white-light and shade changes, and the structural variations of these changes.
http://crystalseals.wordpress.com/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOMMAGE A CAGE / Harsányi Réka
Abszolút csend nem létezik – állította John Cage süketszobában szerzett tapasztalatai alapján -, mivel amint el vagyunk zárva a külső zajoktól, a szervezetünk belső hangjainkra fókuszálunk. Ez a gondolat ihlette a diplomamunkámat.
Egy sötét térbe lépve mozgásunk által interaktív kapcsolatba kerülhetünk saját belső hangjainkkal.
A kabin 3 m magas és 3 m átmérőjű centrális tere egymáshoz szorosan kapcsolódó, szétszerelhető, hordozható, kartonpapír elemekből épült fel.
A mozgásunk belső hangjainak megtervezésében Zányi Tamás volt a segítségemre. Szívverés, porcrecsegés, izommozgás és véráramlás válik hallhatóvá.
Az interaktivitást a Pure Data nevű open-source programmal, speciálisan ehhez az installációhoz készített szoftver segítségével hoztam létre, mely a kamera által érzékelt mozgás paramétereit analizálja, majd az így kapott adatokat felhasználva vezérli a hangok lejátszását.
The silence is never absolute – John Cage claimed it based on his experiences obtained in a deaf room -, since as soon as we are locked away from the exterior noises we focus on our organization’s inner sounds. This thought inspired my work. Stepping into a dark space we may get into an interactive contact with our own inner sounds by way of our motion. The cabin is 3 m tall and wide . It’s central space consist of portable paper elements. By the sound design of inner sounds Tamas Zanyi lent a helping hand to me. Heartbeat, cartilage cracking, muscle motion and a blood stream become audible. I created this special software for the installation width Pure Data, what is an open-source software. My software analyses the parameters of the motion received by the videocamera and these datas control the playback of the sounds.
http://harsanyireka.net/?page_id=182

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIGITAL FASHION SHOW / ZOA, KEPP Showroom, Viszlay Márk
A ZOA Budapesten működő fiatal építészekből, dizájnerekből, programozókból, zenészekből álló csoport. Minden olyan kihívásra ugrik, ahol a bejövő és kimenő adat alapján úgy véli, hogy a köztük eltelő időt értelmes tevékenységgel tudja kitölteni. Ezalatt az idő alatt képes összekapcsolni elméit annak érdekében, hogy a lehető legjobban feltérképezze a feladatot, és arra a legmegfelelőbben reagáljon. Ebből következően kedvenc időtöltése a gondolkodás. Technikai problémái nincsenek. Bejövő adat szempontjából mindenevő, a feldolgozott információ többnyire szemmel érzékelhető képi világ, egyes esetekben tapintható is.A ZOA által készített, a  KEPP Showroom 2011-es őszi kollekcióját megjelenítő digitális divatbemutató a magyar divatfilmvilág egyik legizgalmasabb produkciója. A film a térben különböző mélységekben elhelyezett vásznakból álló installáció segítségével kilép a kétdimenziós megjelenítés világából. A térbeli absztrakció, összhangban a kissé szürreális képekkel és vágással 10 percre biztosan elvarázsolja a nézőt.
ötlet és film: ZOA / ruhák és kiegészítők: KEPP / kamera: Viszlay Márk
ZOA is a team of architects / a 3D animation studio based in Budapest, Hungary. Our focus is design and 3D architectural and industrial visualization. We’ve been working together and creating architectural animations as well as photorealistic 3d renderings for 12 years. We create animations and still renditions for the real estate market in Central and Eastern Europe and far beyond the region. We undertake complete visualization projects and branding solutions for office / residential / mix-used developments and industrial applications both exterior and interior. As designers and 3d artists we work under continuous client supervison, so that we can deliver the most powerful solutions to our partners.”
Installation: “The 2011 fall fashion show of the Kepp Showroom is probably one of the most interesting experiments going on in the visual scene of the Hungarian fashion world. It is a three dimensional projection of a pre-recorded fashion show using a single projector and screen divided into paralell segments and fixed in an arrangement to develop 3d effect. After the original show that was displayed in the showroom, downtown Budapest, it went on to be displayed in the Design Terminal.
http://zoa3d.com/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIONAEA INKUBÁTOR / Tarcsay Gábor
Az itt látható növényi inkubátor egy figyelemfelkeltő eszköz, amely a növényi élet változatosságának bemutatására szolgál. Szemlélteti a növények átalakuló képességét. Jól látható, hogy egy közönséges növényből minimális sejtbiológiai beavatkozással, mind élettani, mind megjelenésbeli különbségek észlelhetőek, amelynek eredménye egy új hibrid növény.
This dionaea incubator is an exhibitional objec to show the diversity of plantan life. The present example is an evidence of morphological ability of plants. It can easily be seen that after a few cellular biological interventions this simple pant turns into hybrid while showing differences of appearance.
The process:
Plantan tissues have a unique nature; differentiation, which means that a proper kind of tissue (meristem/divisionative tissue) which is the base of every cell of every organ. This properties is true to every plant, however in some special cases the differenciated tissues are able to redifferenciate, so to become meristem once more. Because of all that, the plant could even make a new copy of itself or a new individual. This is the so called totiptency, the base of a lot of horticultural procedures.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAILFOGÓ / Méhkas Dia Projekt
A székesfehérvári Méhkas dia projekt helyspecifikus vetítéseiből.
From the Méhkas slide projections at Székesfehérvár.
http://mehkasaula.hu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BELTÉRI ARCHITEKTURÁLIS MAPPING / INDOOR ARCHITECTURAL MAPPING

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BORDOS3D, IVO
Bordos László Zsolt 2000 óta foglalkozik vetítéssel. vj-ként kezdte a budapesti underground
kultúrában. Tanulmányait a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen és a MediaLab UIAH
(University of Art and Design), Helsinkiben végezte.
Cége, Bordos.ArtWorks – http://bordos.eu – nevéhez fűződnek az első magyarországi, jól működő, óriás felbontású 3d animációk készítése, nagyfényerejű kül- és beltéri vetítésekhez.
A korai 3d vj- és formabontó vetítéseivel, illetve a 2007-es Heavent párizsi videomapping projektjével a műfaj úttörői közé tartozik. A Bordos.ArtWorks és Alkotótársai mára a műfaj nemzetközi szinten elismert jeles képviselői.
2006 óta dolgozik együtt jelenlegi alkotótársával, Kovács Ivó-val – http://ivo3d.hu -, kísérleti és nagyfelbontású panoráma-vetítéseken és épület-vetítéseken. Megrendelői között a legnagyobb magyarországi cégek találhatók: MVM, Sziget Fesztivál, E-on Hungária, Magyar Telekom, Budapest Turizmus, stb.
László Zsolt Bordos started as a VJ, performing in the underground party culture of Budapest, since year 2000. He studied at the Hungarian Academy of Fine Arts in Budapest and at MediaLab UIAH (University of Art and Design) in Helsinki. With the time his artist name became a famous company, Bordos.ArtWorks – http://bordos.eu -, which created the first, high resolution 3d animations for high resolution indoor- and outdoor projections, in Hungary. With his early 3d-vjing and outrageous video projections, including his first videomapping project made at Heavent Paris in 2007, he became a pioneer of the genre. Nowadays, Bordos.ArtWorks and his team are internationally recognized as eminent representatives of videoprojection mapping.
Since 2006 he is working on experimental and high resolution panoramic videomapping projections, together with his partner, Ivó Kovács.
http://bordos.eu/
http://ivo3d.hu/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KÜLTÉRI VETÍTÉS / OUTDOOR SLIDE PROJECTION

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOWGLI / Kotócz Dani
Megszülettem, anyukám rátett a biciklimre, gurultam, elestem. Felültem rá újból, tekertem egyet, és hatalmas a lendület, bár néha nagyon kapaszkodnom kell a markolatba. Így kezdődik történetem, rajzok, fényképek, diavetítők, mozgóképek, videó projektorok….. Preferálom a két kerekű járműveket, a velük való összeérést, elemzem, majd ihletet merítek ebből, bármely médiumról legyen is szó. Megérteni, tanulni egymástól.
I was born, my mom placed me onto my bicycle, I was rolling a little after i crashed. I got on it again, and huge the impetus, although I have to cling on to the hilt very much sometimes. My story, drawings, photographs are beginning so, slide projectors, motion pictures, video projectors… I prefer the vehicles with two wheels, touching them, I analyse it, I draw inspiration from this, from any mediums then let there be a word. To understand, to learn from each other.

http://www.flickr.com/photos/kotocz/
http://www.flickr.com/photos/_mowgli/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAPHON
http://www.facebook.com/naphon1
http://www.myspace.com/naphon1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s